Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skoki” tj.:

  • ul. Ogrodowa,
  • ul. Wodna i ul. Piaskowa,
  • Wyjazd z targowiska,

rozpoczął prace budowlane.

Inwestycja polega na utwardzeniu istniejących nawierzchni dróg gruntowych kostką betonową. Jako pierwsze zostało rozpoczęte zadanie dotyczące utwardzenia wyjazdu z targowiska na drogę wojewódzką nr 196 na powierzchni 920m2 za kwotę 127.418,41zł.

Jako druga w kolejności będzie przebudowywana ul. Ogrodowa na pow. 622m2 za kwotę 98.211,29zł, a na końcu ul. Wodna i Piaskowa na łącznej pow. 992m2 za kwotę 172.109,90zł. Termin zakończenia wszystkich robót został wyznaczony w zawartej umowie z wykonawcą na dzień 15 czerwca br.

Rozstrzygnięto przetargi:

            Przeprowadzone postępowanie przetargowe w dniu 2 kwietnia br. pozwoliło wybrać wykonawcę robót na „Budowę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Jabłkowie”. Inwestycja polega na budowie nawierzchni bitumicznej drogi o długości 1004m na istniejącej podbudowie drogi wykonanej w 2014 Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 8 ofert przetargowych z cenami od 346.907,50 zł do 673.866,02 zł. Najkorzystniejszą i kompletną ofertę przetargową złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REDON” z siedzibą w Nakle. Prace rozpoczną się na początku maja br. a ich zakończenie nastąpi najpóźniej do końca miesiąca.

————————————–

            Na ogłoszony przetarg dotyczący „Przebudowy ulicy Borówiec w Potrzanowie” zostało złożonych aż 13 ofert przetargowych. Ich otwarcie nastąpiło w siedzibie Urzędu w dniu 14 kwietnia br. Zakres robót obejmuje utwardzenie istniejącej drogi kostką betonową na powierzchni 2.521m2 i jej odwodnienie kanalizacją deszczową o długości 556m. Ceny w złożonych ofertach wynoszą od 427.541,30zł do 673.793,11 zł. Aktualnie trwa procedura sprawdzania kompletności złożonych ofert.