Na podstawie upoważnienia nr 126/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  z dnia 16 sierpnia 2022 r. dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Skoki i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z powyższym wydanie informacji o przyznaniu dodatku węglowego oraz wypłata świadczenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.