Do eksploatacji został włączony najnowszy pojazdy typu 36WEhd. To trzyczłonowy skład stanowiący istotne uzupełnienie taboru linii Poznań – Wągrowiec – Gołańcz. Zwiększenie taboru jest odpowiedzią na oczekiwania pasażerów i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesny transport zbiorowy. Nowy skład posiada 170 miejsc siedzących, a jego prędkość eksploatacyjną określono na co najmniej 120 km/h. Pociąg jest przyjazny dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a komfortową przestrzeń uzupełniają liczne gniazdka do ładowania urządzeń elektrycznych, klimatyzacja oraz ekrany z informacją pasażerską. Estetykę wnętrza dopełniają stonowane kolory i zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych.

                Gmina Skoki dofinansowuje funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej od 2018 roku. W latach 2018-2020 dofinansowanie wyniosło: 515.461,42 zł.  Na ostatniej sesji została podjęta kolejna Uchwała określająca wysokość dofinansowania na lata 2021-2023 na poziomie 777.094,27 zł.


Zakup 4 nowych składów przez Urząd Marszałkowski  jest realizowany  dzięki dofinansowaniu w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego”). Łączna wartość zamówienia na cztery pojazdy opiewa na 94 956 000 zł, a kwota dofinansowania wynosi 66 368 000 zł.

FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH SP. Z O.O.
FOT. ARCHIWUM KOLEI WIELKOPOLSKICH SP. Z O.O.