W piątek 18 listopada 2011 w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbył się III Piknik Naukowy pod hasłem:„ Nasze życie – nasza przyszłość”. Piknik był podsumowaniem kilku projektów edukacyjnych, które tematycznie nawiązywały do obchodzonego w tym roku Międzynarodowego Roku Chemii, Czesława Miłosza, Heweliusza i Międzynarodowego Roku Lasów. Prace projektowe trwały dwa miesiące. W tygodniu poprzedzającym imprezę w szkole, nadawana była audycja radiowa o Czesławie Miłoszu, odbył się również Szkolny Konkurs Chemiczny.