LOGA-Ryby

„Budowa centrum targowo – parkingowego w Skokach, gm. Skoki” 

07.01.2013 Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Programu Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” z siedzibą w Wągrowcu. Inwestycja realizowana była w okresie maj – listopad 2013
Wartość zadania: 2.467.050,22 zł
Wysokość dotacji: 1.000.000 zł
Wkład własny: 1.467.050,22 zł

 


 Loga_do_NW „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”
21.10.2013 Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Szacowana wartość zadania: 207.000 zł
Wysokość dotacji: 100.000 zł
Wkład własny: 107.000 zł

Termin realizacji zadania: listopad 2014

c.d. „Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania, koszty inwestycji, jak też wartość dotacji uległy zmianie i ostatecznie wyniosły:
Wartość zadania: 133.006,16 zł
Wysokość dotacji: 86.508 zł
Wkład własny: 46.498,16 zł


  Loga_do_NW

„Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki”
22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 49.109 zł
Wysokość dotacji: 25.000 zł
Wkład własny: 24.109 zł

Termin realizacji: 06.2014

roscinno
Plac zabaw w Rościnnie


 

Loga_do_NW „Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez gminę Skoki”
22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 50.329 zł
Wysokość dotacji: 25.000 zł
Wkład własny: 25.329 zł

Termin realizacji: 06.2014

rakojady
Plac zabaw w Rakojadach

 

Loga_do_NW „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki ”
22.04.2013 r. Gmina Skoki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY” złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER.
Wartość zadania: 40.508,16 zł
Wysokość dotacji: 31.614,66 zł
Wkład własny: 8.893,50 zł

Termin realizacji: pierwsza połowa 2014


loga „Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach”
25.01.2013 Gmina Skoki podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV LEADER. Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „DOLINA WEŁNY”.
Inwestycja zrealizowana została w okresie: marzec – wrzesień 2013
Wartość zadania: 123.918 zł
Wysokość dotacji: 80.597 zł
Wkład własny: 43.321 zł