Nowy samochód dla niepełnosprawnych
Gmina Skoki zakupiła nowy 9-osobowy samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu został częściowo pokryty z dotacji pozyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.
Wartość dotacji to 75.300 zł.
Nowy Renault Trafic przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich. Auto wyposażone zostało w szyny, które ułatwiają wprowadzenie do niego osób na wózkach.


„Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach”

27.02.2015 Gmina Skoki złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, wniosek o dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Skokach”.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
Przewidywana wartość zadania: 921.000 zł Przyznane dofinansowanie: 450.800 zł
Okres realizacji: 2015-2016
Boisko sportowe zlokalizowane na Stadionie Miejskim w Skokach przy ul. Parkowej 10, dz. nr 130, wykonane jest z płyty asfaltobetonowej i w chwili obecnej nie jest w ogóle użytkowane ze względu na zły stan techniczny.

W wyniku realizacji zadania powstanie boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej o wymiarach płyty 30x62m oraz ogrodzenie, utwardzenie – chodnik, oświetlenie. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przywrócenie boiska do użytkowania poprzez zapewnienie mu odpowiedniego stanu technicznego i nadanie określonej funkcji (boisko piłkarskie). Działający na Stadionie Miejskim Klub Sportowy „WEŁNA” będzie mógł wykorzystywać obiekt, m.in. jako boisko treningowe dla swoich wychowanków. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć ofertę dydaktyczno-sportową obiektu.


  logo „UMIEM PŁYWAĆ 2015” Po raz kolejny Gmina Skoki, w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe z Poznania, organizuje uczniom Szkoły Podstawowej w Skokach bezpłatne lekcje pływania w Aquaparku w Wągrowcu. Tym razem projektem „UMIEM PŁYWAĆ” objęci zostali uczniowie klas I i II – w sumie 185 osób. Zajęcia realizowane są w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad 2015 roku. Każdy z uczestników weźmie udział w 10 dwugodzinnych lekcjach pływania. Projekt powszechniej nauki pływania „Umiem pływać” zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.