Wzdłuż całej linii brzegowej usytuowano dużą liczbę kładek wędkarskich. Jest to akwen niewielki o powierzchni 3,3ha i w związku z tym bardzo narażony na antropopresję. Całą linię brzegowę porasta roślinność nadbrzeżna, jest to jeziorko śródleśne.