155_SlawicaJezioro_Gackie_na_planie_SlawicyJezioro położone jest na terenie otuliny Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.
Jest to zbiornik o nieregularnym kształcie, zwężający na południe, jest bardzo płytki (maksymalnie 3m).

Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi w części południowej są podmokłe. Zbiornik ma charakter przepływowy, od strony południowej wpływa, a od północnej wypływa z niego Kanał Dzwonowski.

Jezioro jest w znacznym stopniu obciążone użytkowaniem rekreacyjnym.
Wzdłuż wschodniego brzegu zlokalizowane są działki rekreacyjne miejscowości Sławica.