jez_Wlokna_5jez_Wlokna_2Kształt jezioro ma wydłużony, nieregularny, z silnym przewężeniem w połowie długości misy. Dno jest nieregularne z dwoma głęboczkami 7,5 m i 6,9 m.

Jest zbiornikiem przepływowym, zasilane jest przez:

  • Kanał Dzwonowski wpływający od strony północno-wschodniej z oddalonego o ok. 100m jezi. Brzeźno, po przepłynięciu przez południowo-wschodnią część jeziora, Kanał Dzwonowski wypływa od strony wschodniej w kierunku jeziora Liskówka.
  • Rów wpływający od strony północno-wschodniej, płynący przez tereny rolne.

Jeziora_Brzezno_i_Wlokna_z_lotu_ptaka_fot_Pawe_DykbanOd strony zachodniej i północnej jezioro otaczają tereny rolne. Brzeg północno-wschodni jest częściowo zalesiony, wysoki, o dużym nachyleniu (ok. 30%). Usytuowano tu ogródki działkowe i prywatne działki rekreacyjne. Południowy, niski brzeg jeziora porasta las. Tereny przy południowo-wschodnim i wschodnim brzegu są zabagnione, w strefie brzegowej występują szuwary, oczerety i ols. Najwięcej terenu zlewni bezpośredniej jeziora zajmują: grunty orne- 52,6% łąki- 9,9%. Lasy występująca 36,3% powierzchni zlewni.
jez_Wlokna_1Zabudowania wsi Potrzanowo i tereny rekreacyjne stanowią 1,3%.
Jezioro nie jest użytkowane do transportu wodnego, nie prowadzi się poboru wód, jest to jezioro typu leszczowo-sandaczowego.

wloknaGłównym źródłem zanieczyszczenia są spływy z pól położonych w zlewni bezpośredniej oraz użytkowanie rekreacyjne na północno-wschodnim brzegu ok. 250 działek, a w okresie letnim także „dzikie” kąpielisko.