Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1579) gmina udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.Nazwa podmiotuAdres prowadzonej działalności zbierania odpadówRodzaj zbieranych odpadów Kontakt
1. Agro OPCul. Izdby 5,
8-300 Mogilno
folia +48601236867
www.agroopc.com
2.Grupa RECYKL S.A.ul. Letnia 3,
63-100 Śrem
oponywww.recykl.pl
3.LS-Plus Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 1,
64-330 Opalenica
folia, opony,
sznurek
+48517243210
4.Pogotowie Odpadowe Sp. z o.o.ul. Obornicka 1,
62-005 Owińska
sznurek+48533348633

Z uwagi na to, że odpady te odbierane są odpłatnie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z daną firmą.