W sobotę, 20 marca br w Hotelu ,,Ikar” w Poznaniu, członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 83 ,,Szarak” kontynuowali zainaugurowane 7.11.2009 r Hubertowskim Polowaniem i odsłonięciem obelisku z tablicą pamiątkową upamientniającą założycieli i działaczy Koła, którzy odeszli do ,,Krainy Wiecznych Łowów”, uroczystości Jubileuszowe 50-lecia powstania Koła.

Po powitaniu przez prowadzącego uroczystość sekretarza Koła Piotra Żłobińskiego gości, w tym: profesora Adama Smorawińskiego – prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu, Zbigniewa Zielińskiego – Łowczego Okręgu Poznańskiego PZŁ i Sławomira Jaroszewicza – Łowczego Okręgu Pilskiego PZŁ oraz koleżanki i kolegów myśliwych i uczczeniu ,,myśliwskim sygnałem pożegnania” i minutą ciszy zmarłych kolegów prezes Paweł Kuczko przybliżył historie Koła i główne aspekty jego działalności.

Historia ta rozpoczęła się 1 lutego 1960 r, a zapoczątkowało ją 17-tu pasjonatów myślistwa przy Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu, którzy założyli Wojskowe Koło Łowieckie Nr 433 ,,Szarak”. Koło to, w wyniku zmian organizacyjnych administracji państwowej obecnie działa jako Koło nr 83 ,,Szarak”. Skupia w swych szeregach 33 myśliwych, w tym ,,Dianę” Małgosię oraz 3 stażystów i prowadzi działalność na terenie powiatu wągrowieckiego, na obszarze Nadleśnictwa Durowo, a powierzchnia jego obwodów Łowieckich wynosi łącznie 8240 ha. Polując i wykonując różne czynności gospodarcze członkowie Koła mają na celu dobro przyrody i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Każdego roku wykładają, stosownie do potrzeb i warunków atmosferycznych, odpowiednie ilości karmy w postaci ziarna kukurydzy, pszenicy i owsa oraz buraków cukrowych, kiszonek i siana. Znaczną ilość karmy pozyskują z poletek gospodarczych o powierzchni ponad 10 ha dzierżawionych od Nadleśnictwa Durowo i rolników. W celu podniesienia liczebności zwierzyny w obwodach, w minionych latach Koło dokonało zakupu i wypuszczenia na wolność bażantów. 
Członkowie koła społecznie wybudowali domek myśliwski w Lechlinku, w którym odbywają się spotkania Braci Myśliwskiej oraz magazyn pasz w Nadmłynie, a także 20 paśników i 42 ambony wolnostojące.
Realizując swe zadania statutowe Koło pomyślnie współpracuje z organami administracji państwowej oraz z Nadleśnictwem Durowo i ze szkołami, przy czym szczególnie pozytywnie układa się współpraca ze Szkołą Podstawową w Lechlinie.

Uroczystości Jubileuszowe zwieńczyła ceremonia przekazania przez fundatorów na ręce prezesa sztandaru, który po odnowieniu ślubowania i poświęceniu przez księdza pułkownika Józefa Strogosza – dziekana Dowództwa Sił Powietrznych przekazano pod opiekę pocztu sztandarowemu w składzie: Marcin Szymczak, Piotr Skrzypek i Krzysztof Radajewicz.

Sobotnia uroczystość stała się też okazją do wręczenia odznaczeń Kołu i jego członkom-myśliwym zasłużonym dla łowiectwa i ochrony przyrody. Dekoracji dokonali: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu profesor Adam Smorawiński i Łowczy Okręgu Poznańskiego PZŁ Zbigniew Zieliński, a zaszczytu otrzymania poszczególnych odznaczeń dostąpili:
-Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej: Jerzy Balcerzak i Antoni Mycka.
-Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej: Piotr Żłobinski, Małgorzata Radajewicz z domu Kubiak, Andrzej Starzyński i Stanisław Nowecki
-Medalu Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa: Stefan Domański, Tadeusz Hotaj, Eugeniusz Przybyła, Roman Skrzypek, Leszek Dziurawiec, Jacek Kobelski, Zbigniew Wasylewicz i Leszek Dudek
Uroczystość dekoracji myśliwych poprzedziło wręczenie Kołu przyznanego mu przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego – ,,Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej”. Medal ten ozdobił sztandar, którym Koło chlubić się będzie od dzisiejszej uroczystości Jubileuszowej.

Jubileusz Kola, nie mógł by się odbyć bez życzeń i pamiątkowych upominków ze strony jego przyjaciół i gości, którzy skorzystali z zaproszenia i uczestniczyli w spotkaniu. Wśród uczestników spotkania znalazły się też dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lechlinie i przedstawiciel Rady Rodziców Ryszard Jasinski oraz przedstawiciele bratnich Kół Łowieckich i Koła Wędkarskiego ,,Troć”

Uroczystościom towarzyszyły sygnały i pieśni myśliwskie w wykonaniu zespołu sygnalistów, a świąteczny wystrój podkreślała wystawa trofeów myśliwskich. Oficjalną część uroczystości zakończyło pamiątkowe zdjęcie uczestników, a całość wspólny uroczysty obiad, w trakcie którego wzniesiono toasty, wspominano dawne polowania, słuchano wspomnień Tadeusza Hotaja – jedynego żyjącego spośród założycieli Koła i kreślono plany na przyszłość.

Jubileusz Koła ,,Szarak” upamiętnia wydana na tę okoliczność pamiątkowa kronika i medal pamiątkowy, którymi obdarowano uczestników spotkania.