Udziałem we Mszy Świętej odprawionej 30 kwietnia w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa przez księdza Karola Kaczora oraz w wygłoszonym przez celebranta kazaniu poświęconym współdziałaniu człowieka, w tym wędkarzy ze środowiskiem oraz ich patronowi Biskupowi Zenonowi z Werony, członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 120 w Skokach i ich goście rozpoczęli Uroczystości Jubileuszowe – 60 lecia powstania Koła.

Po Mszy Świętej, Uroczystości kontynuowano w Sali Biblioteki Gminnej, a otworzył je słowami powitania skierowanymi do wszystkich przybyłych i poprowadził członek Zarządu Koła- Skarbnik Zbigniew Kujawa. On też w ciepłych słowach powitał imiennie gości , którzy odpowiedzieli na skierowane do nich zaproszenia i swą obecnością zaszczycili to szczególne święto skockich wędkarzy. Wszyscy wymienieni, a wśród nich przedstawiciele: Zarządu Okręgu Poznańskiego PZW i zaprzyjaźnionych Kół Wędkarskich, Społecznej Straży Rybackiej, skockich organizacji i stowarzyszeń, placówek oświatowych i zakładów pracy, duchowieństwa oraz samorządów mieszkańców powiatu wągrowieckiego- Rady Powiatowej i Starosty oraz gospodarz gminy Burmistrz Tadeusz Kłos  zostali przez kolegów wędkarzy i pozostałych uczestników powitani gorącymi brawami. Równie serdecznie i ciepło powitano też delegacje wędkarzy z zaprzyjaźnionej Gminy Bardowick w Niemczech – Jurgena Warnecke i Jurgena Dalenberga z małżonkami.

Uroczystość Jubileuszowa skockich wędkarzy, tak jak każda podobna uroczystość nie mogła odbyć się bez podsumowań i wspomnień. I właśnie to wszystko znalazło się w wystąpieniu Prezesa Koła Alojzego Pacholskiego, który przybliżył uczestnikom historię Koła na przestrzeni minionych 60 lat. Historię tę szeroko przedstawiliśmy w nr 4 „Wiadomości Skockich” z kwietnia 2006. przy okazji relacji z obchodów Złotego Jubileuszu Koła, a o najnowszej i bieżącej działalności naszych wędkarzy na bieżąco informujemy na łamach naszego miesięcznika.

Dlatego w tym miejscu przypomnimy jedynie pierwszy akapit wspomnianego artykułu:  Początki zorganizowanego wędkarstwa w Skokach datują się już od 14.04.1949, tj od powstania Klubu Wędkarza, którego Zarząd tworzyli: Jan Białożyński, Marian Szewczyński Marian Sznajder i Tadeusz Wiśniewski, a w którym aktywnie działali: Alojzy Kubacki, Edmund Twardowski, Tadeusz Kruziński, Florian Konieczny, Stanisław Stawiński i Jan Chrzanowski. Wszyscy oni znaleźli swe miejsce i pole do działania w powstałym w 1956 Kole Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, gdy w Rejestrze Stowarzyszeń ówczesnego Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wągrowcu nr SW. II- 921/9069  pod pozycją 5 wpisano Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach. Zgodnie z tym Rejestrem pierwszy Zarząd nowoutworzonego Koła tworzyli, już nieżyjący: Prezes Marian Szewczyński, Sekretarz Marian Sznajder i Skarbnik Jan Białożyński. Wśród inicjatorów powstania Koła byli też: Tadeusz Jasiński, Antoni Rogoziecki, Wincenty Krawczyk, Stanisław Zywert, Marian Frąckowiak, Alojzy Kubacki, Bolesław Mikołajczyk, Feliks Kołodziejczak, Tadeusz Kruziński, Antoni Szymkowiak, Stanisław Stawiński i wielu innych.

Prezes Zarządu zainicjował też 2 ważne momenty uroczystości, a więc:
–  pierwszą, wspomnieniową i raczej smutną, poświęconą uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych kolegów wędkarzy,
– drugą, radosną i pełną oczekiwań wiążących się z toastem lampką szampana za zdrowie i spełnienie  oczekiwań i marzeń każdego wędkarza.

Wędkarskie Święto posłużyło też do wyróżnienia i uhonorowania szczególnie  aktywnych w działalności Koła oraz w działaniach na rzecz społeczności lokalnej członków Koła:

Odznakami Honorowymi „Za Zasługi Dla Wędkarstwa Wielkopolskiego” przez przedstawiciela Okręgu PZW Henryka Ławniczaka odznaczeni zostali: Jarosław Klenwenhagen, Błażej Szcześniak, Andrzej Szymczak, Piotr Konrad, Andrzej Janiszewski i Włodzimierz Nowicki –  jak przy tej okazji Prezes Pacholski wspomniał Pan Włodzimierz członkiem PZW jest od 65 lat, w tym od 60 lat, czyli od chwili jego powstania jest też członkiem skockiego Koła.

Upominkami wręczonymi prze Burmistrza Tadeusza Kłosa za działalność na rzecz społeczności lokalnej obdarowani zostali: Jerzy Ślósarczyk, Henryk Zywert, Marian Konrad, Karol Neuman, Mariusz Kielma, Andrzej Szymkowiak i  Marek Kubicki.

W dalszej części uroczystości, życzenia, gratulacje i upominki – pamiątkowe puchary i dyplomy dla Jubilata, na ręce Alojzego Pacholskiego i Zbigniewa Kujawy przekazali uczestniczący goście – wszystkie je podziwiać można na wystawie prezentowanej w Klubie Wędkarza.

Wędkarskie spotkanie w Bibliotece zakończył wspólny posiłek Jubilatów i ich gości.

Na zakończenie niniejszej skrótowej relacji chciałbym jedynie stwierdzić, że skockie Koło zrzesza  102 wędkarzy, którym przewodniczy Alojzy Pacholski, a do obecnego Jubileuszu wraz z nim doprowadził je działający od 2013 Zarząd w składzie: Wojciech Kłosowski – Zastępca Prezesa, Piotr Babrakowski – Sekretarz, Zbigniew Kujawa – Skarbnik oraz członkowie: Andrzej Szymczak, Karol Neuman,  Andrzej Janiszewski i Jacek Dudek.

[Not a valid template]