Zielonoświątkowy Turniej Królewski na strzelnicy w Antoniewie stanowił uwieńczenie odbywających się w dniu 12 czerwca uroczystości Zielonoświątkowych w skockim Kurkowym Bractwie Strzeleckim. Zwycięzcą Turnieju został brat Stanisław Grzegorzewski, a funkcję I i II rycerza wywalczyli bracia: Janusz Król i Alojzy Pacholski.

W strzelaniach towarzyszących Turniejowi Królewskiemu zdobywcami trzech pierwszych miejsc zostali:

W strzelaniu do Tarczy Darczyńców: Jan Cibail, ks. Karol Kaczor i Krzysztof Migasiewicz.

W Turnieju Punktowym:

– w kategorii mężczyzn: Ryszard Piniarski, ks. Karol Kaczor i Stefan Kubiak

– w kategorii pań: Irena Szymaś, Anna Jachna i Halina Wojciechowska

W strzelaniu do Tarczy Młodych Strzelców: Łukasz Schmidt, Michał Schmidt i Piotr Maciejewski.

W strzelaniu do Kura – Elwira Stoińska, ks. Karol Kaczor i Janusz Stoiński

W Turnieju Zapadkowym: Janusz Król, Paweł Szymaś i Krzysztof Jachna.

W Turnieju Czarnoprochowym: Tomasz Futro, Alojzy Pacholski i Przemysław Bagrowski.

Strzelania Zielonoświątkowe poprzedziło spotkanie przy siedzibie Bractwa przy ul. Wągrowieckiej, gdzie po powitaniu Króla Zielonoświątkowego AD 2010 (na co dzień mieszkańca Poznania) Bogumiła Rzepki nastąpił przemarsz zgromadzonych pod Tablicę Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza, gdzie oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bractwa i odmówiono modlitwę w intencji Powstańców Wielkopolskich ziemi skockiej i powstańców spoczywających na tym cmentarzu.

Z kolei zgromadzeni udali się do kościoła pw. św. Piotra i Pawła, gdzie uczestniczyli we mszy świętej poświęconej zmarłym Powstańcom Wielkopolskim. Po mszy świętej Bracia Kurkowi i ich goście w towarzystwie pocztów sztandarowych przeszli do siedziby Bractwa, gdzie spotkali się przy biesiadnym stole na pożegnalnym śniadaniu królewskim wydanym przez Króla Zielonoświątkowego AD 2010 Bogumiła Rzepkę i jego małżonkę Danutę. Tutaj też w luźnej rozmowie wspominano nie tylko wydarzenia z życia Bractwa, ale i wydarzenia dnia codziennego i ważne sprawy związane z życiem skockiego środowiska.

Bracia_Kurkowi