Z udziałem szczególnych gości w osobach: Burmistrza Tadeusza Kłosa, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztofa Migasiewicza, dyrektora Biblioteki Elżbiety Skrzypczak oraz swego dawnego współmieszkańca i przyjaciela, kierownika Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. Ireneusza Beltra, w sobotę 10 października br. Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, świętowało 45 rocznicę swego powstania.

W uroczystości wzięli też udział członkowie Rady Sołeckiej oraz jako honorowi goście, założycielki i pierwsze działaczki Koła, panie: Janina Kuczyńska i Maria Kaczmarek.

Powstanie Koła i ważniejsze wydarzenia z jego bogatej historii przybliżyła uczestnikom spotkania pani Marzena Burzyńska i na tej podstawie je przytaczamy:
Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie, rozpoczęło swoją działalność z inicjatywy pani Janiny Kuczyńskiej i pani Marii Kaczmarek jesienią 1964 r. Pierwszą przewodniczącą była pani Janina Kuczyńska. Kolejno tę funkcję pełniły panie: Aleksandra Gurgul, Zofia Sprenger, Grażyna Szymkowiak, Aleksandra Łączyńska, Danuta Janecko i Danuta Białachowska.

KGW wniosło ogromny wkład w rozwój Potrzanowa. Panie organizowały kursy: kroju, szycia, haftowania, makijażu, gotowania i pieczenia ciast, przygotowywały dania z mało znanych warzyw, wykonywały ozdoby wielkanocne i Bożonarodzeniowe.

Zajmowały się też rozprowadzaniem piskląt oraz paszy. Aby poprawić estetykę wsi, organizowały konkursy za najpiękniejszy ogród. Wychodząc naprzeciw pań, organizowały wyjazdy do teatru i operetki. Zorganizowały też kilka wycieczek krajoznawczych, np.: do Lichenia, Malborka, Kołobrzegu, Oświęcimia i do wielu innych miejsc, w tym w roku 2007 do Kotliny Kłodzkiej, w roku 2008 w Pieniny, gdzie nawiązano kontakt z KGW w Sromowcach Wyżnych i w roku 2009 do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Książa. W czasie tej ostatniej wycieczki goszczono w KGW w Mysłakowicach. Jednym z punktów programu wycieczek w latach 2007 i 2009 był też wypad do Pragi Czeskiej.

Brały udział w festynach rekreacyjno – sportowych w Rejowcu i w Budziszewku oraz w Skokach i na miejscu w Potrzanowie. Chętnie też organizowały letnie wypoczynki dla dzieci.

Do tradycji w Potrzanowie należą już spotkania z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Dziecka. Członkinie Koła współdziałają też w organizacji przybycia Świętego Mikołaja do potrzanowskich dzieci.

Bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach do obchodów Gminnych Dożynek, odbywanych nie tylko w Potrzanowie. Co roku wieńce dożynkowe przygotowywały same, według własnych pomysłów. Koło miało i ma też swój udział w budowie i remontach świetlicy wiejskiej, gdzie ma swoja siedzibę.

Wszystko czego dokonały zawdzięczają ogromnemu zaangażowaniu wielu pań i współpracy z Radą Sołecką, ZSMP w latach 1964 – 1980, OSP i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Potrzanowie.
Koło zaznaczyło swój udział w Koncercie Charytatywnym na rzecz kościoła, pt. „SKOCZANIE KOŚCIOŁOWI”. Tradycyjnie już bierze też aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w Gali Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, gdzie też odnosi znaczne sukcesy.

Modernizacja świetlicy pozwala na rozwijanie działalności gospodarczej, z której zyski przeznacza się na zakupy wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego.

Jako cel swej działalności Zarząd i wszyscy członkowie zakładają:
– Integrację społeczności wsi Potrzanowo oraz propagowanie kultury na terenie Gminy Skoki i powiatu, co zamierza osiągnąć poprzez rozwój Kabaretu „Nie dej się” i organizację „Wieczorów przy świecach” z czytaniem utworów poetyckich, którego tematyką (podobnie jak dotychczas) będzie twórczość wybranego poety.
– Współdziałanie z Biblioteką Publiczną Gminy przy organizacji Dożynek Gminnych i imprez kulturalnych.
– Wymianę doświadczeń z innymi Kołami KGW i pielęgnowanie wartości promowanych przez Koło wśród swych młodszych koleżanek i młodszego pokolenia, aby dotychczasowe wysiłki włożone w organizację działalności Koła nie zostały zaprzepaszczone
W latach największej aktywności Koło liczyło 80 członków. Na dzień 10 października br. Koło zrzesza 22 członków, w tym: 16 aktywnych i 4 honorowych.

Od dnia 4.02.2009 r. Kołu Gospodyń przewodniczy pan Stanisław Kaczmarek, a w skład Zarządu wchodzą: zastępca – Magdalena Łączyńska, skarbnik – Anna Kaczmarek i kronikarz – Marzena Burzyńska.

Uroczystościom towarzyszyły gratulacje i życzenia gości złożone na ręce przewodniczącego Koła – Stanisława Kaczmarka, a każdą z pań obdarowano piękną różą. Była też minuta ciszy poświęcona pamięci członkiniom Koła, którym los nie pozwolił doczekać obecnych uroczystości jubileuszowych. Był też oficjalny toast za zdrowie pań i dalsze sukcesy w działalności Koła oraz tradycyjny tort jubileuszowy.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentowali się: Zespół Muzyczny „FART” Moniki i Tomasza Serwatków z Mieściska oraz artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu i Zespół Iluzjonistów. W wykonaniu Zespołu „FART” zebrani usłyszeli m.in. takie piosenki jak: „Cała sala”, „Zielony mosteczek”, „Kalifornia”, „Ty i ja” oraz „La bamba”. Artyści Teatru Muzycznego, znani już skoczanom z koncertów organizowanych z okazji Dnia Kobiet: Olga Gładysz, Władysław Kalemba i Bartosz Kuczyk, zaprezentowali arię i pieśni ze znanych operetek. Popłynęły więc słowa arii i pieśni „Granada”, „Myszka”, „Usta milczą”, „Brunetki, blondynki”, „Ja się śmieję”, „Gdybym był bogaczem” ze „Skrzypka na dachu” i wiele innych. Część artystyczno – rozrywkową zakończył pokaz Zespołu Iluzjonistów, w trakcie którego uczestników zachwycała żonglerka kartami do gry, bilonem, chusteczkami i wielu innymi gadżetami, które w niezrozumiały i niezauważalny sposób pojawiały się i ginęły w ręku artysty.

Spotkanie w sobotę, 10 października zakończył wspólny posiłek pań i ich gości, który jak zawsze okazał się wspaniałą ucztą i pokazem sztuki kulinarnej i umiejętności potrzanowskich pań.

Edmund Lubawy