W trakcie 2017 roku Gmina Skoki spełniając cele zawarte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi  ogłosiła konkursy na realizację zadań publicznych. Priorytetem dla Gminy było poszerzenie oferty sportowo- rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, ochrona i promocja zdrowia oraz poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Konkurs

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Skoki

Realizator projektu

Uczestnicy zadania

Czas trwania zadania

Działalność sportowo- rekreacyjna. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej

140.000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Wełna

Dorośli/Młodzież/Dzieci z terenu Gminy Skoki

01.01.2017
-31.12.2017

Dodatkowe zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, profilaktyczne

7350,00 zł

 

9070,22 zł

UKS Olimpijczyk

Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza

Dzieci/ młodzież uczęszczająca do Szkół podstawowych na terenie Gminy Skoki

08.05.2017
-27.10.2017

01.05.2017
-30.11.2017

Ochrona i promocja zdrowia

20.000,00 zł

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Chorzy w terminalnym stadium choroby nowotworowej z terenu Gminy Skoki

15.01.2017
-30.04.2017

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

35.000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Dziecka Alia

Seniorzy z terenu Gminy Skoki

01.01.2017
-31.12.2017

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

25.000,00 zł

Stowarzyszenie Wsperania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

Dzieci w trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Skoki

24.06.2017
-31.08.2017

Łącznie na realizację programu współpracy Gmina Skoki w 2017 roku przeznaczyła 236.420,22 zł.