Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Zgodnie z harmonogramem prowadzone są kolejne działania związane z realizacją projektu dofinansowanego z środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wraz z firmą Competir Polska Sp. z o.o. zakończył organizację cyklu warsztatów szkoleniowych dotyczących projektu. Warsztaty przeznaczone były dla zarządców obiektów sakralnych, regionalistów, przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i tour-operatorów. Wyłoniono również wykonawców prac związanych z przygotowaniem strony internetowej szlaku, wykonaniem materiałów promocyjnych oraz organizacją „Spotkań promocyjnych z mediami”.

Pierwszym elementem cyklu warsztatów były szkolenia dla zarządców obiektów sakralnych, które odbyły się 16 lutego 2008 roku w Kamińsku. W warsztatach uczestniczyli proboszczowie dwunastu kościołów znajdujących się na trasie szlaku oraz regionaliści wspomagający księży w działaniach promocyjnych. Głównym celem warsztatów było profesjonalne przygotowanie na przyjęcie turystów i gotowość do udzielenia fachowej informacji przez gospodarzy zabytkowych kościołów.

W dniach 19 i 20 lutego w Owińskach odbyła się druga cześć warsztatów skierowana tym razem do przedstawicieli samorządów. Głównym celem warsztatów było wypracowanie wspólnej strategii promowania szlaku. Udało się ustalić szczegóły współpracy w ramach kwietniowych imprez otwierających „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”. Podjęto także próbę opracowania działań możliwych do podjęcia w sezonie turystycznym 2008. Spotkania podczas warsztatów były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a także do integracji osób zajmujących się promocją turystyki w gminach, co będzie procentować podczas promocji kościołów w sezonie letnim, kiedy ruch turystyczny jest najbardziej wzmożony, a szlak kościołów drewnianych rozpocznie swoje funkcjonowanie.

Ostatnim elementem tego cyklu warsztatów były spotkania z tour-operatorami oraz organizacjami turystycznymi, które odbyły się w dniach 28-29 lutego. Tym razem głównym celem szkolenia było przedstawienie nowej propozycji dla turystów oraz ocena możliwości stworzenia pakietu turystycznego związanego z tym szlakiem. Osoby uczestniczące w dyskusji podsumowującej warsztaty przedstawiły nie tylko swoje dodatkowe oczekiwania dotyczące szlaku, ale również wyraziły daleką chęć współpracy.

Podczas każdej części warsztatów uczestnicy mogli także zwiedzić obiekty na szlaku. Gośćmi specjalnymi wszystkich warsztatów byli: ks. Jarosław Bogacz, (Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i kustosz Diecezji Gnieźnieńskiej), który przedstawił potencjalne korzyści płynące dla kościoła i parafii z promocji „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” oraz dr Jacek Kowalski występujący w podwójnej roli – wykładowcy i poznańskiego barda. W pierwszym rzędzie przedstawił on prelekcję „Sztuka i wiara drewnianego kościoła a turystyka. Jak je pogodzić? Propozycje historyka sztuki” a na podsumowanie całego dnia warsztatów swoim śpiewem przy wtórze gitary „opowiadał” o ciekawych duchowych zakątkach, które można odnaleźć w drewnianych kościołach znajdujących się na szlaku. W ramach warsztatów odbyła się także prezentacja filmu promocyjnego: „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”.

Warsztaty były pierwszym z zadań promujących szlak. W najbliższym czasie odbędą się następujące wydarzenia:

  • 13 – 14 marca 2008 roku (czwartek-piątek) – spotkania promocyjne z mediami,
  • 27 – 28 marca 2008 roku (czwartek-piątek) – spotkania promocyjne z mediami,
  • 5 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni otwarte szlaku – wycieczka autokarowa,
  • 12 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni otwarte szlaku – Turystyczny rajd samochodowy,
  • 19 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni otwarte szlaku – wycieczka autokarowa,
  • 26 kwietnia 2008 roku (sobota) – Dni otwarte szlaku „Kościoły zapraszają”.
  • 26 kwietnia 2008 roku (sobota) – Rowerem po Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka – rajd rowerowy.

Szczegółowe informacje na temat w/w imprez oraz ich program znajdą Państwo na stronach internetowych: www.puszcza-zielonka.pl, www.competirpolska.com.pl. Zgłoszenia udziału w imprezach promocyjnych przyjmuje biuro firmy Competir Polska pod nr tel. 061 856 04 35, fax 061 855 02 76 e-mail: biuro@competirpolska.com.pl. Do zgłoszenia udziału we wszystkich imprezach niezbędne jest podanie swoich danych osobowych oraz numeru PESEL (ubezpieczenie). Wszystkie imprezy mają charakter otwarty, a udział w nich jest bezpłatny. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa.
Projekt „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt został stworzony i jest realizowany przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, w którego skład wchodzą gminy: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.

e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl