W piątkowy wieczór- 10 stycznia sala konsumpcyjna Restauracji „MORAŚ” wypełniła się gośćmi na co dzień związanymi ze sportem, a właściwie z piłką nożną. Przybyli przedstawiciele kilku pokoleń, od kilku letnich chłopców i dziewczynek, rozpoczynających piłkarską przygodę w najmłodszych zespołach, poprzez grupy młodzieżowe i członków czołowej drużyny grającej w V Lidze- wszyscy pod opieką swych trenerów, a najmłodsi również po czujnym okiem czuwających nad ich bezpieczeństwem „mamuśków”. Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem nie zabrakło też byłych zawodników, obecnie wspierających Klub- często nie tylko duchowo- wśród których uwagę wzbudzała osoba grającego w latach 50 Bogdana Graczyka oraz byłych Prezesów Antoniego Wiśniewskiego i Pawła Jarzembowskiego oraz Prezesa Honorowego Wojciecha Glinkiewicza, a także, co szczególnie w dzisiejszych czasach cenne, bezinteresownych sponsorów.

Wszyscy wymienieni goście skorzystali z zaproszenia Zarządu Klubu Sportowego „Wełna” i zasiedli przy świątecznych stołach by wspólnie powitać Nowy 2020 rok. Mówiąc wspólnie, w tym wypadku mam również na myśli  ludzi kierujących Klubem, a więc członków Zarządu: Prezesa – Wiesława Szczepanika, V-ce Prezesa Andrzeja Pilaczyńskiego, V-ce Prezesa Jarosława Modlibowskiego oraz członka Zarządu Bogdana Marciniaka+ i zasiadających obok nich za stołem honorowym Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawę i Sekretarza Gminy Blankę Gaździak.

Co znamienne, nie było tu popisowych tyrad i występów mówców, a wszyscy wysłuchali jedynie krótkiego powitania i życzeń wypowiedzianych przez V-ce Prezesa Andrzeja Pilaczyńskiego oraz równie krótkich i zwięzłych słów podziękowań i życzeń wybrzmiałych z ust Burmistrza i Przewodniczącego Rady.

Z kolei panie z Restauracji zadbały o to by stoły „zastawić” smacznym noworocznym posiłkiem obiadowym, a po jego zakończeniu słodkimi wypiekami oraz do wyboru konsumujących kawą i herbatą.       

W trakcie posiłku prowadzono rozmowy na interesujące uczestników tematy, a najmłodsi sportowcy zostali obdarowani imponujących rozmiarów czekoladami. Na wszystkich, tych zarówno „nieco starszych”, jak i tych w zaawansowanym wieku, czekały natomiast promujące Gminę Skoki praktyczne, ekologiczne torby na zakupy, którymi w tym roku uczestników spotkań Świąteczno – Noworocznych obdarowywali uczestniczący w nich przedstawicie Samorządu Gminy.