Już od wielu lat na terenie Miasta i Gminy Skoki prowadzone są świetlicowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Na stałe w krajobraz naszego terenu wpisała się już swoją działalnością świetlica w Skokach, która jako jedyna pracowała w systemie całorocznym. Okresowo zajęcia prowadzone były również w wiejskich świetlicach w Potrzanowie, Rejowcu, Pawłowie Skockim, Rościnnie, Jabłkowie.

Aktualnie dzieci i młodzież korzystają z oferty zajęć odbywających się w trzech miejscach: Skokach, Potrzanowie i Pawłowie Skockim. Niewątpliwie potrzeby naszej Gminy byłyby większe, ale niestety wszystko związane jest z kosztami. Zajęcia w świetlicach finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego budżet jest ograniczony. Cieszymy się jednak z tego co mamy i poniżej przedstawiamy krótkie relacje na temat działań podejmowanych przez poszczególne świetlice napisane przez wychowawczynie aktualnie prowadzące w nich zajęcia.

Na początek dwie informacje. Kolejna w następnym numerze.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska


ŚWIETLICA W SKOKACH

Świetlica środowiskowa w Skokach działa od 01.06.2007 roku. Siedziba świetlicy znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Na zajęcia świetlicowe, które odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 15-17 uczęszczają dzieci i młodzież w różnym wieku – od przedszkola po szkołę zawodową.

Zadania świetlicy są następujące:

– stała współpraca z rodziną dziecka,

– rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

– współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi, kuratorami, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach, z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach oraz organami zajmującymi się na terenie gminy rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy domowej,

– organizacja czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastyczno-technicznych, muzycznych, edukacyjnych, teatralnych itp.

– prowadzenie zajęć tematycznych rozwijających zainteresowania poznawcze,

– prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień dotyczące używek (alkoholu, nikotyny, narkotyków),

– prowadzenie zajęć dotyczących promocji zdrowia,

– dożywianie dzieci,

– pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, szkolnymi, rówieśniczymi)

– pomoc w nauce oraz uzupełnianiu zaległości edukacyjnych.

W ramach prowadzonej profilaktyki uzależnień prowadzone są pogadanki, konkursy plastyczne zachęcające do zdrowego trybu życia, przygotowywane spektakle teatralne. Świetlica aktywnie uczestniczy w kampaniach profilaktycznych ogłaszanych przez gminnego koordynatora ds. uzależnień np. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Postaw na rodzinę, Narkotyki? – Na co mi to !.

Tematy pogadanek są różne i dotyczą m.in. dobra i zła, wymarzonych wakacji, świata fantazji, telewizji (wróg czy przyjaciel?), uczciwej gry (fair play), tradycji świątecznych, zasad poprawnej komunikacji, asertywności, empatii, szeroko rozumianej wolności, nieakceptowanych społecznie zachowań, tolerancji, zaufania, przyjaźni, marzeń i szczęścia, mocnych i słabych stron, talentu, ideałów, bezpieczeństwa podczas wakacji, rodziny, ról społecznych, roli matki itp.

Podczas zajęć dzieci ćwiczą podstawowe umiejętności szkolne m.in. czytanie, tabliczkę mnożenia, ortografię, a dzięki grom i zabawom poszerzają swoją wiedzę ogólną, wzbogacają słownictwo i wyobraźnię. Rozwijają także umiejętności praktyczne, np. dbanie o porządek w swoim otoczeniu, odpowiedzialność za powierzony sprzęt, higienę osobistą, estetyczne spożywanie posiłku (na zajęciach kulinarnych).

Prowadząc zajęcia dużo uwagi poświęca się kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, dlatego dba się o wdrażanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach interpersonalnych, uczy rozwiązywać sytuacje konfliktowe i panować nad emocjami.

Dla wielu dzieci zajęcia w świetlicy są doskonałą okazją do wzmacniania relacji koleżeńskich, rozwijania umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, spędzania wolnego czasu z dala od telewizora, komputera a nawet używek zagrażających zdrowiu młodego człowieka.

Paulina Kmieć


ŚWIETLICA W POTRZANOWIE

Od stycznia 2012 roku swoją działalność reaktywowała świetlica środowiskowa w Potrzanowie. Pierwszym jej poważnym przedsięwzięciem było przygotowanie występów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie wypadło fantastycznie, po występach artystycznych wszyscy razem się bawili biorąc udział w quizie dotyczącym wiedzy na temat najstarszych członków rodzin. Drodzy seniorzy też nie mieli łatwo głowiąc się nad odpowiedziami dotyczącymi swoich wnucząt. Impreza w ogromnej części była zasługą nawiązanej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie i wynikiem ogromnego zaangażowania się jej członków. Jak przystało na DOBRE GOSPODYNIE zakończyła się przepysznym poczęstunkiem.

Przez kolejnych kilka tygodni dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia poznawały tajniki projektowania i wykonywania biżuterii, misterną sztukę decoupagu powołany został klub podróżnika. Nie zapominając o wesołej zabawie grały w różne gry planszowe, głowiły się nad wymyślaniem kalamburów dla kolegów i koleżanek, uczestniczyły w zajęciach sportowych. Na zakończenie karnawału zorganizowały bal przebierańców a kolejnym przedsięwzięciem podjętym przez świetlicę było zorganizowanie Dnia Kobiet, podczas którego mamy i babcie ze wzruszeniem przysłuchiwały się występom swoich pociech.

Świetlica wzięła udział w konkursie plastycznym dotyczącym straży pożarnej oraz w konkursie na największą palmę wielkanocną, w wykonanie której zaangażowali się również rodzice, za co należą się im serdeczne podziękowania. Osobne również rodzicom, którzy dowieźli naszą palmę do kościoła.

Obecnie świetlica bierze udział w kampaniach profilaktycznych: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny kierowca oraz Postaw na rodzinę. W ramach kampanii przeprowadzony już został konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię ZTU, ale pomysłów jest wiele. Niebawem Dzień Dziecka – nowe wyzwanie i nowy pomysł – Festyn Rodzinny pod hasłami kampanii Postaw na rodzinę i Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Oprócz wspomnianych wyżej działań kulturalnych, rekreacyjnych i profilaktycznych świetlica organizuje dla dzieci pomoc w nauce, opiekę i wsparcie w sytuacjach kryzysu rodzinnego i osobistego. Współpracuje w tym zakresie ze specjalistami (psychologami, pedagogami), z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do działań wszystkich chętnych.

Agnieszka Fertsch.

Swietlica_Potrzanowo_1 Swietlica_Potrzanowo_2 Swietlica_Potrzanowo_3

Swietlica_Potrzanowo_4 Swietlica_Potrzanowo_5

Swietlica_Potrzanowo_6 Swietlica_Potrzanowo_7 Swietlica_Potrzanowo_8

Swietlica_Potrzanowo_9 Swietlica_Potrzanowo_10 Swietlica_Potrzanowo_11 Swietlica_Potrzanowo_13

Swietlica_Potrzanowo_12 Swietlica_Potrzanowo_14 Swietlica_Potrzanowo_15

Swietlica_Potrzanowo_16 Swietlica_Potrzanowo_17 Swietlica_Potrzanowo_18

Swietlica_Potrzanowo_19