W okresie od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. Gmina Skoki realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skoki” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach w/w projektu realizowany jest cykl zajęć edukacyjno – profilaktyczno – terapeutycznych pn.: „Dziecko – artysta o wielkim sercu” dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z różnymi problemami psychospołecznymi. Zajęcia mają nauczyć ich uczestników, poprzez aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego, jak unikać konfliktów, jak zagospodarowywać czas wolny z dala od zagrożeń, jak wyrażać swoje emocje, jak świadomie i umiejętnie korzystać ze współczesnych środków audiowizualnych.

Pozyskane dofinansowanie pozwoliło również rozszerzyć działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Skokach poprzez zatrudnienie prawnika i psychologa, którzy udzielają bezpłatnych porad mieszkańcom Gminy Skoki borykającym się z problemami uzależnień, przemocy domowej, jak też mających wśród bliskich osoby potrzebujące pomocy i wsparcia psychospołecznego.

Zorganizowano także dwa warsztaty edukacyjno-profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które w przystępny sposób przedstawiły problematykę przemocy. Prowadzący zajęcia pokazali uczestnikom, jak radzić sobie ze złymi emocjami, jak unikać konfliktów oraz jak zachowywać się w sposób asertywny zachowując swoje prawa i nie naruszając praw innych. Trenerzy uczyli młodych ludzi, jak poprawnie skonstruowana dyskusja daje szansę na uniknięcie zachowań agresywnych i ryzykownych. Udział w warsztatach profilaktycznych umożliwił młodzieży kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych, które są fundamentem wzajemnego porozumiewania się.

przeciwdzialanie_przemocy_1przeciwdzialanie_przemocy_2przeciwdzialanie_przemocy_3
przeciwdzialanie_przemocy_4przeciwdzialanie_przemocy_5przeciwdzialanie_przemocy_6
przeciwdzialanie_przemocy_7przeciwdzialanie_przemocy_8przeciwdzialanie_przemocy_9
przeciwdzialanie_przemocy_10przeciwdzialanie_przemocy_11