Niecodziennych gości miał w dniu 20 kwietnia w swoim gabinecie burmistrz Tadeusz Kłos. Mowa o trzech młodych damach o imionach: Amelia, Klaudia i Paulina, które przyszły na świat 2 lutego i są mieszkankami naszej Gminy. Powodem do tej wizyty w raz ze szczęśliwymi rodzicami było przekazanie kluczy do lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2. Mieszkanie to przyznane zostało Wioletcie i Przemysławowi Trzeciakom.

Państwo Trzeciak złożyli w lutym br. wniosek o mieszkanie socjalne, niestety kryterium dochodowe ustalone w Uchwale nr XLVI/286/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki, z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki, zostało przekroczone.

Jednakże władze gminy nie pozostały obojętne na los dziewczynek i ich rodziców, zwłaszcza  że sytuacja materialna i mieszkaniowa po narodzinach dzieci uległa pogorszeniu. Ponieważ dochód wykazany we wniosku na mieszkanie socjalne z dnia 16.02.2011r.  kwalifikował młodych rodziców do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, zaproponowano im lokal przy ulicy Poznańskiej 2/1. Propozycja została przyjęta.

Będziemy śledzić z aparatem fotograficznym los dziewczynek, o czym niezwłocznie drogich internautów powiadomimy.

Trojaczki_u_Burmistrza_1

Trojaczki_u_Burmistrza_2

Trojaczki_u_Burmistrza_3

Trojaczki_u_Burmistrza_4

Trojaczki_u_Burmistrza_5

Trojaczki_u_Burmistrza_6

Trojaczki_u_Burmistrza_7

Trojaczki_u_Burmistrza_8

Trojaczki_u_Burmistrza_9

Trojaczki_u_Burmistrza_10