Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. H. Cegielskiego w Skokach zostaną zaopatrzone w wodę z miejskiego ujęcia.

Rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi od istniejącego wodociągu, zlokalizowanego na terenie działek przy ul. Polnej w tak zwanym Karolewie. Trasa wodociągu o długości 725m będzie przebiegała przez linię kolejową Poznań Wschód – Bydgoszcz, pod którą zostanie wykonany przecisk o długości 20m. Przekroczenie terów kolejowych, wymaga od inwestora jak i wykonawcy budowy, uzyskania szeregu opinii, uzgodnień oraz  sporządzenia harmonogramów i wykonywania prac pod szczególnym nadzorem PKP. W wyniku realizacji inwestycji  zostaną wykonane przyłącza wodociągowe do 54 działek.

Najkorzystniejszą ofertę przetargową mieszczącą się w budżecie gminy przeznaczonym na sfinansowanie  zadania złożyła firma TK-INSTALACJE z miejscowości Wiatrowo. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert. Najdroższa z nich została wyceniona na kwotę 353.530,62 zł a najkorzystniejsza  cena oferty wykonawcy z Wiatrowa wynosiła 133.943,59zł.

Termin zakończenia prac z uwagi na szereg wymogów formalnych do spełnienia przy budowie wodociągu przez teren PKP, wyznaczono na koniec listopada br.