Pierwsza inwestycja drogowa 2020 związana z budową nawierzchni drogowej, została zakończona przed wyznaczonym terminem w zawartej umowie.  

Łącznik pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach o nawierzchni gruntowej, został całkowicie przebudowany. Na drodze o długości 170 mb i szerokości 5,5m ułożono kostkę betonową, grubości 8 cm. Chodniki i wjazdy na posesje zostały też utwardzone. Wykonana kanalizacja deszczowa, zbierze wody opadowe z nawierzchni drogi i chodników. Zainstalowano też urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barier ochronnych i wykonano 2 przejścia dla pieszych.

Na początku czerwca br. rozpocznie się procedura odbioru wykonanych robót od Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który był ich wykonawcą. Całe przedsięwzięcie kosztowało samorząd gminy Skoki 374.325,73 zł.