IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty województwa wielkopolskiego) od 08:00/12.02 do 20:00/12.02.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h.

Podczas silnych wiatrów postępuj wg poniższych zaleceń:
• szukaj schronienia w budynku,
• włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach sposobach postępowania,
• dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść i wyrządzić szkody,
• pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków również gospodarczych,
• bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
• wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu – zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,
• skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
• nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich elementów,
• jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.