Na podstawie porozumienia zawartego 28.05.2019 z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Gmina Skoki przekazała na Fundusz Wsparcia Policji 50.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup samochodu terenowego typu SUV w wersji oznakowanej  dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Pojazd ma pomóc w wykonywaniu obowiązków służbowych policjantom z Komisariatu Policji w Skokach.

Zakup pojazdu przez Komendę Główną Policji uwarunkowany był uzyskaniem dofinansowania z samorządu w wysokości co najmniej 50% kosztów bez pomocy Gminy Skoki byłoby to więc niemożliwe.

Mamy nadzieję, że zakup nowego radiowozu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy!