Po raz pierwszy na terenie Polski – z pomocą zdjęć lotniczych – zidentyfikowano jednocześnie średniowieczne miasto lokacyjne i sąsiadującą z nim wieś owalnicową oraz rezydencję właścicieli. Pierwsze wzmianki o Dzwonowie pochodzą z początku XIV wieku.

Odkrycia dokonał w styczniu tego roku w rejonie wsi Niedźwiedziny w woj. wielkopolskim Marcin Krzepkowski – archeolog współpracujący od wielu lat z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu w czasie analizy ortofotomapy, czyli rzeczywistej fotograficznej mapy terenu powstałej w osnowie geodezyjnej, zamieszczonej w serwisie www.geoportal.pl.

Cały telst dostępny pod linkiem.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl