Certyfikat odebrał z rąk pani Magdaleny Dybizbańskiej, przedstawicielki Urzędu Dozoru Technicznego, Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

 

Wdrożenie SZJ jest kolejnym etapem doskonalenia jakości świadczonych przez nasz Urząd usług. Prace nad wdrożeniem trwały 8 miesięcy i zakończyły się bardzo dobrym wynikiem audytu zewnętrznego. Środki na wdrożenie systemu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Certyfikat jest potwierdzeniem funkcjonowania w Urzędzie świadomych procesów zarządzania jakością, jednocześnie jest naszą deklaracją stałego monitorowania pracy Urzędu pod kątem zapewniania oczekiwanego przez mieszkańców standardu świadczonych usług.