Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy akcję wykaszania boisk. Łącznie na terenach wiejskich mamy 22 boiska sportowe, część z nich wykaszają sołectwa we własnym zakresie, przy dużym zaangażowaniu sołtysów oraz mieszkańców – za co bardzo dziękujemy. Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców sołectw jest najlepszym sposobem utrzymania murawy w dobrym stanie.

Pozostałe boiska wykasza specjalnie w tym celu zatrudniony pracownik. Minusem takiego rozwiązania jest duża ilość boisk oraz znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi wioskami w gminie. Dodatkowo w niektórych miejscowościach nawierzchnie boisk niszczone są systematycznie przez osoby poruszające się quadami.