logoTowarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Skokach, kontynuuje wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2017.

Program skierowany jest dla tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

Z terenu Gminy Skoki do chwili obecnej z pomocy tej skorzystały 1004 osoby w 333 rodzinach.

Żywność otrzymujemy bezpłatnie, natomiast z budżetu Gminy Skoki finansowany jest koszt dystrybucji, który wyniesie łącznie (grudzień 2017-czerwiec 2018) ok. 30.000 zł.