Od dziesięciu lat w Świetlicy w Rościnnie rozgrywany jest karciany Turniej w 1000.

Tegoroczne zmagania uroczyście otworzył Burmistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie Sekretarz Bianki Gaździak.

W rozgrywkach udział wzięło ponad 30 osób. 1 zajął Grzegorz Graczyk, 2 Bartosz Westfal, a 3 Waldemar Szymkowiak. Fundatorem nagród Burmistrz gminy Skoki oraz sklep Kujawianka z Rościnna. Organizatorami była rada sołecka w składzie Anna Loręcka, Mariusz Dereżyński oraz Joanna i Mateusz Loręccy i Marek Zawadzki. Serdecznie dziękujemy.