W Jabłkowie powstaje podbudowa drogi

Przeprowadzone postępowanie przetargowe w miesiącu październiku br. pozwoliło wyłonić wykonawcę podbudowy drogi gminnej w Jabłkowie. Zainteresowanych wykonaniem robót drogowych było 6 wykonawców. Zaproponowali  oni wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu drogi i ułożeniu podbudowy z kruszywa na długości 604m z cenami wynoszącymi od 80.292,26zł do kwoty 161.421,89 zł. Najkorzystniejszą z ofert przedłożyła firma KOP – DRÓG ze Skoków, z którą Gmina Skoki zawarła umowę. Aktualnie trwają prace budowlane, które mają zostać zakończone do końca listopada br.
fot. Adam Zdanowski

W Łosińcu i Potrzanowie trwa rozbudowa wodociągów

W Łosińcu i Potrzanowie rozpoczną się prace ziemno – montażowe związane z budową sieci wodociągowej do nieruchomości, które nie mają możliwości korzystania z wody miejskiej. W Łosińcu zostanie rozbudowana sieć wodociągowa o kolejne 603m, a w Potrzanowie o 257m. Po zakończeniu budowy, właściciele nieruchomości położonych przy trasie nowego wodociągu będą mogli wykonać przyłącza wodociągowe do swoich zabudowań.

Wykonawcą robót za kwotę 75.816,76zł jest firma DANKAR z miejscowości Nienawiszcz. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 4 oferentów. Zakończenie prac wodociągowych przewidziane jest do połowy grudnia br.