W Rościnnie dobiegają końca prace związane z budową I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej. Aktualnie wykonywane są roboty związane z porządkowaniem i niwelacją pasa drogowego. Pobocze drogi na długości 515m i szerokości 2 m, na którym nie było drzew zostało utwardzone kostką betonową. Inwestycja wpłynie zapewne na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi w centralnej części wsi, przy której odbywa się liczny ruch pojazdów i pieszych głównie do  sklepu spożywczego. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót, którą jest firma IVESTON z Obornik inwestycja zostanie zakończona do końca września br. a jej koszt zamknie się kwotą  231.624,63 zł.


zbiornikNa terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na półmetku są prace związane z budową zbiornika retencyjnego i modernizacją istniejącej przepompowni wody. W pierwszej kolejności firma METROLOG z Czarnkowa przystąpiła do robót ziemnych związanych z niwelacją skarpy, na której zlokalizowany jest dodatkowy zbiornik wody. Konstrukcja nowego zbiornika jest stalowa z ociepleniem wełną mineralną i ma pojemności 250m3. Równolegle prowadzone są prace instalacyjne związane z budową nowych rurociągów łączących zbiornik wody z komorą zasuw i zestawem pompowym. W miejscach, gdzie nie będą już prowadzone żadne wykopy zniwelowano teren i trwają przygotowania do utwardzenia nawierzchni kostką betonową.


Na początku października przewidziany jest do realizacji najtrudniejszy etap budowy polegający na wymianie istniejącego zestawu pompowego na nowy oraz montażu elektryki i automatyki. Z uwagi na fakt, że ten rodzaj prac wymaga przerw w dostawie wody będzie prowadzony głównie w godzinach nocnych. Termin zakończenia całego zadania został wyznaczony w zawartej umowie na dzień 25 listopada br. i zdaniem wykonawcy zostanie dotrzymany.


Jeszcze w miesiącu wrześniu br. za kwotę 245.884,54 zł zostanie przebudowana droga gminna w Kakulinie w kierunku granicy z gminą Mieścisko na długości 787m. Odcinek drogi, na której w latach poprzednich wykonano podbudowę z kruszywa betonowego zostanie wyprofilowany, uzupełniony nowym kamieniem i przykryty dywanikiem asfaltowym grubości 7 cm. Wykonawcą tego zadania będzie firma EUROVIA, która została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Firma ta jest nam znana, gdyż była w latach poprzednich wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej 196 na odcinku od Murowanej Gośliny przez Skoki do Wągrowca. Na ogłoszony przetarg zostało złożonych 6 ofert z cenami wynoszącymi od 245.884,54 do 487.909,17zł.