27 lutego na terenie fabryki mebli POLINOVA zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu manewry pożarnicze dla służb z terenu powiatu wągrowieckiego. W manewrach udział brali również strażacy ze skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy udali się zastępem GCBA w miejsce koncentracji SIS. Celem tego typu ćwiczeń jest zapoznanie się z charakterystyką produkcji w danym zakładzie, a jednocześnie rozpoznanie operacyjne obiektu. Kadra dowódcza z KP PSP Wągrowiec przygotowała realne założenia mogące wystąpić w procesie produkcji, w tym celu przygotowano scenki ćwiczebne, podczas realizacji których strażacy-ratownicy musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami.

Należy podkreślić, że tego typu działanie ma ogromny wpływ na koordynację działań wszystkich jednostek z terenu powiatu.

Piotr Kaczmarek
foto: OSP Skoki