Z końcem 2015 zakończył się okres kwalifikowalności dla projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej. Nadszedł zatem czas na podsumowania i analizy dotyczące wysokości środków, które udało się pozyskać z UE w przeciągu ostatnich kilku lat.

Dane pochodzą z raportów generowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 i są dostępne na stronie internetowej fundusze-europejskie.pl. Zestawienie przedstawia wielkość dofinansowania ze środków UE obliczoną na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień 31 grudnia 2015. Ukazuje ono wartość dofinansowania UE uzyskanego na projekty realizowane na terenie danej gminy przez różne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Spośród 22 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolie Poznań Gmina Skoki zajęła bardzo wysokie, bo 4 miejsce z pozyskaną kwotą na mieszkańca w wysokości 13.681 zł.

Szczegółowy ranking pokazuje poniższa tabelka:

zestawienie srodkow