Choć sezon grzewczy dopiero się rozpoczyna to pracownicy Urzędu zanotowali  już pierwsze przypadki spalonych pojemników na odpady zmieszane.

W związku z powyższym jak co roku o tej poprze przypominamy o zasadach postępowania z gorącym popiołem:

  1. Nigdy nie należy wrzucać do pojemników gorącego popiołu. 

Popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko zniszczy Państwa pojemnik, ale również może spowodować pożar śmieciarki, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników obsługujących śmieciarkę. Należy więc unikać tego typu sytuacji. Dobrym sposobem wydaje się pozostawienie resztek po procesie spalania w bezpiecznym miejscu do naturalnego wystygnięcia.

  • Nie należy zalewać pojemnika z popiołem wodą.

 Zalanie wodą pojemnika, zawierającego popiół przy temperaturach powietrza poniżej 0oC spowoduje zamarznięcie masy odpadów, a w konsekwencji brak możliwości opróżnienia pojemnika z odpadami oraz dodatkowo może dojść do zniszczenia pojemnika.

Zdjęcie ku przestrodze.