„Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”

26.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu Gminy Skoki pn.: „Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności”.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
– rekultywacja stawu;
– odbudowa zastawki drewnianej;
– urządzenie zieleni;
– wykonanie chodników i nawierzchni utwardzonych;
– budowa wiaty rekreacyjnej;
– oświetlenie zewnętrzne.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec.

Wartość zadania: 216.932,55 zł
Wartość dotacji: 112.500 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 95.625 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 16.875 zł
Wkład własny: 104.432,55 zł
Okres realizacji zadania: 2018 rok


„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”

30.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę
o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Budżetu Państwa, projektu Gminy Skoki pn.: „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych”.

Wniosek o dofinansowanie złożony został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 RYB” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
– budowa drewnianego pomostu rekreacyjnego – platformy widokowej o pow. 72 m2, stanowiącego zakończenie ścieżki/zejścia do jeziora;
– budowa, w formie wstęgi, ścieżki zejściowej do jeziora z eko-kostki betonowej szarej – 1273,00 m2;
– budowa schodów zewnętrznych umożliwiających szybsze zejście do jeziora;
– zmiana ukształtowania istniejącego utwardzenia; 
– urządzenie zieleni – trawniki – 5424,80 m2;
– montaż ławek betonowych z oparciem – 5 szt.;
– montaż koszy ulicznych – 5 szt.

Cel operacji: poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skoki, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na części działki nr 500/6 przy jeziorze Włókna w Potrzanowie.

Szacunkowa wartość zadania: 331.478,33 zł
Wartość dotacji: 74.947 zł, w tym:
Dotacja ze środków UE: 63.704,95 zł
Dotacja ze środków Budżetu Państwa: 11.242,05 zł
Wkład własny: 256.531,33 zł
Okres realizacji zadania: 2018 rok