POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2015 ROKU

  1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2015 roku wynosi 16%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 40,2%

  1. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2015 roku wynosi 40%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 100,00%

  1. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2015 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 49,8%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2016 ROKU

  1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2016 roku wynosi 18%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 44,07 %.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2016 roku wynosi 42%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 25 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2016 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2016 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2017 ROKU

1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2017 roku wynosi  20%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom  74,19%.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2017 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2017 roku wynosi  45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2017 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKOKI W 2018 ROKU

1. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2018 roku wynosi  30%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom  88,91%.

2. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I  ROZBIÓRKOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia  2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2018 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 100%.

3. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2018 roku wynosi  40%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2018 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.