Urząd

Urząd Miast i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Urzad_Miasta_i_Gminy_w_Skokach

tel. 61 8-925-800
fax. 61 8-925-803

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dyżur, podczas którego można osobiście porozmawiać z Burmistrzem odbywa się:
środa 12:00 – 15:30
Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania –
można to zrobić za pośrednictwem sekretariatu pod nr tel. 061 892 58 00

Dane do Faktur:
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
NIP: 766-19-68-104
REGON: 57214083

e-mail: sekretariat(at)gmina-skoki.pl – adres służący do bieżącego kontaktu z Urzędem (za wyjątkiem spraw administracyjnych)Wnioski i podania składane za pomocą ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej przyjmowane są do systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w skokach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej www.skoki.eboi.pl w formie formularzy elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (DzU Nr 130, poz. 1450).

Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.skoki.eboi.pl

https://www.gmina-skoki.pl

BIP http://skoki.nowoczesnagmina.pl/