XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 21. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok z dnia 29.09.2020 r. (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 r. (PDF)
 4. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020 -2036 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych położonych w Skokach (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 114, położoną w Łosińcu (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sławicy (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skokach (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Stawianach 4, oznaczonej geodezyjnie jako działka 1/13, obręb geodezyjny Stawiany poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych do tych lokali (PDF)