VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 7. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad – radnego Zbigniewa Kubickiego (PDF)
 2. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok z dnia 25 kwietnia 2019 (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na 2019-2036 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr III/19/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Skoki (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopolska (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie (PDF)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej w Szczodrochowie (PDF)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Skokach i Kuszewie pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo (PDF)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 28 przy ulicy Jana Pawła II w Skokach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki numer 701/1 (PDF)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (PDF)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (PDF)