VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 6. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad (PDF)
 2. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok z dnia 18 marca 2019 roku (PDF)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 r. (PDF)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2019-2036 (PDF)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2018 roku (PDF)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (PDF)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wągrowieckiej w Skokach (PDF)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Skoki, a także określenia granic ich obwodów (PDF)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoki na lata 2019-2023 (PDF)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu nr l w budynku nr 45 przy ulicy Jana Pawła II w Skokach (PDF)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2019 (PDF)