52 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 52 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad
 2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu
 3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 7. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022- 2036
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023- 2036
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 wraz z autoporawką Burmistrza Miasta i Gminy SkokiPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 wraz z autoporawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 12. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023
 13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023 r. – reasumpcja