49 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 49 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 166 KB]
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/358/2022 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki-Rościnno” [PDF, 166 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakupu ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu [PDF, 166 KB]
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 166 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 166 KB]
 6. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 166 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 166 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” [PDF, 166 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz warunki pracy, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym. [PDF, 166 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo [PDF, 166 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki w rejonie ulicy Antoniewskiej i Leśnej [PDF, 166 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy [PDF, 166 KB]