44 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 44 sesji VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 164 KB]
 2. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 164 KB]
 3.  [PDF, 164 KB]Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 164 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości [PDF, 164 KB]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część obrębu Lechlin [PDF, 164 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Lechlin [PDF, 164 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 149, położoną w Bliżycach [PDF, 164 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położona 26.05.2022 15.35.11 [PDF, 164 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławicy przy ul. Spacerowej [PDF, 164 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Jabłkowie [PDF, 164 KB]