37 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 37 sesji Rady Miasta Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 164 KB]
 2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce [PDF, 164 KB]
 3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDF, 164 KB]
 4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r. [PDF, 164 KB]
 5. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r. [PDF, 164 KB]
 6. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki [PDF, 164 KB]
 7. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19.05.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) Gminy Skoki oraz zwrotu kosztów podróży służbowych [PDF, 164 KB]
 8. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 [PDF, 165 KB]
 9. Wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za I półrocze 2021 roku [PDF, 165 KB]
 10. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 [PDF, 164 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r. [PDF, 164 KB]
 12. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 [PDF, 164 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036 wraz z autopoprawką [PDF, 164 KB]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce [PDF, 164 KB]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDF, 164 KB]
 16. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 [PDF, 164 KB]
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 [PDF, 164 KB]
 18. Przyjęcie autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 [PDF, 164 KB]
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z autopoprawką [PDF, 164 KB]
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r. [PDF, 164 KB]
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r. [PDF, 164 KB]
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki [PDF, 164 KB]
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19.05.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów) Gminy Skoki oraz zwrotu kosztów podróży służbowych [PDF, 165 KB]
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 [PDF, 165 KB]