33 sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Gminy Skoki

Nagranie wideo 33 sesji Rady Miasta Gminy Skoki

Wyniki głosowań

 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 164 KB]
 2. Wycofanie z porządku obrad sesji punktu 6.6) Podjęcia uchwały w sprawie nazwania ronda imieniem Jarogniewa Drwęskiego [PDF, 165 KB]
 3. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 [PDF, 164 KB]
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r. wraz z autopoprawką [PDF, 164 KB]
 5. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2021-2036 [PDF, 164 KB]
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki [PDF, 164 KB]
 7. Podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny [PDF, 164 KB]
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec [PDF, 164 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo [PDF, 164 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach w rejonie ulic Irysowej i Falistej, oznaczonej numerem geodezyjnym 70/22 [PDF, 164 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Tulipanowej oznaczonej numerem geodezyjnym 70/21 [PDF, 164 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) w rejonie ulicy Lnianej [PDF, 164 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1069/3 [PDF, 164 KB]