W środę 26 października druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach uczestniczyli, na prośbę dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w próbnej ewakuacji obiektu.

Przyjęto założenie pożaru w obiektach piwnicznych, które znajdują się w tym samym budynku co pomieszczenia internatu. Zaalarmowani wychowankowie oraz kadra pedagogiczna, na specjalny sygnał dźwiękowy, opuścili wnętrza obiektu i udali się w wyznaczone miejsce zbiórki. Zgodnie z przyjętymi zasadami ewakuacji uczniowie oraz opiekunowie zostali wcześniej zapoznani przez dyrekcję ośrodka z procedurami ewakuacji.

Przybyły na miejsce zastęp OSP Skoki, dokonał rozpoznania oraz poprosił dyrektora o przedstawienie raportu dotyczącego zgodności liczebnej uczniów obecnych w chwili ogłoszenia alarmu, z liczbą odprowadzonych przez opiekunów w wyznaczone miejsce ewakuacji.

Całość ćwiczeń przebiegła sprawnie, a o prawidłowości i właściwym przygotowaniu na wypadek powstania zagrożenia świadczy krótki czas ewakuacji.

Ćwiczenia te były również doskonałą okazją do przekazania przez strażaków informacji na temat zagrożeń okresu zimowego.

Po praktycznej części ćwiczeń wychowankowie mieli możliwość zapoznania się, ze sprzętem będącym na wyposażeniu wozu strażackiego.

zdjęcia: OSP Skoki
opracował: Piotr Kaczmarek