4 stycznia w siedzibie OSP Skoki odbyło się noworoczne spotkanie braci strażackiej oraz członków orkiestry dętej. Była to okazja do podsumowania minionego roku, wzajemnych podziękowań oraz rozmów o najbliższej przyszłości, a przede wszystkim okazja do integracji oraz spotkania w gronie przyjaciół.

Podczas spotkania został zaprezentowany sprzęt strażacki o wartości 31.510 zł, który został zakupiony dzięki pozyskanej przez Gminę Skoki dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowe wyposażenie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Skoki to m.in. zewnętrzny defibrylator AED, który zostanie umieszczony na budynku remizy OSP w Skokach, pilarka ratownicza, pilarki spalinowe, bosak teleskopowy, torba medyczna PSP R1, oraz latarki.

Przedstawiciele władz samorządowych, złożyli podziękowania strażakom – ochotnikom za ich misje służenia drugiemu człowiekowi oraz zapewnili o dalszej współpracy i wspieraniu strażackich inicjatyw. Po wzniesieniu przez Prezesa OSP Skoki Piotra Kaczmarka noworocznego toastu wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu podczas, którego wręczono upominki- strażacki kalendarz oraz kubek z noworocznymi życzeniami od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

zdjęcia Karolina Stefaniak