System turystycznych znaków drogowych, od dawna znany w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, zaczyna być stopniowo wprowadzany również w Polsce.

Biało-brązowe znaki ustawione w strategicznych punktach miast i w pobliżu miejsc atrakcyjnych turystycznie w przejrzysty sposób informują kierowców o zabytkach architektonicznych, przyrodniczych, miejscach kultu religijnego itp. Na każdym z nich, oprócz informacji o nazwie danego miejsca i odległości do niego, widnieją zarysy sylwetek poszczególnych obiektów.

W podobny sposób znakuje się również tematyczne szlaki turystyczne, tak jak to ma miejsce na terenie naszej gminy. Już dawno opatrzyliśmy się ze znakami „Szlaku Kościołów Drewnianych”, których na terenie tylko naszej gminy stoi kilkanaście, wskazując drogę turystom szukającym kościołów w Skokach, Raczkowie, Jabłkowie czy Rejowcu, są tzw. znaki kierunkowe E 22a o wymiarach 250×2000 mm.

W ostatnich dniach pojawiły się nowe turystyczne znaki w ramach projektu „Cysterski Szlak Rowerowy w Północnej Wielkopolsce”. Są to na terenie Gminy Skoki znaki przy drodze wojewódzkiej nr 196. Dwa kierunkowe E 22a i dwa E 22c o wymiarach 1150x2460mm, opisujące atrakcje turystyczne. Umieszczone są na nich trzy piktogramy: logo szlaku cysterskiego, rowerek symbolizujący szalki rowerowe oraz drzewko symbolizujące bogatość przyrody na terenie gminy.

Turystyczne znaki drogowe mają za zadanie wpisać Polskę w rozpoznawalny na świecie system oznakowania turystycznego i jednocześnie ułatwić poruszanie się turystów po najatrakcyjniejszych miejscach kraju.