To tytuł projektu jaki w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na aktywizację osób w wieku powyżej 50 lat realizuje na zlecenie Gminy Skoki Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”.

W czasie trwania projektu, tj. od września do lutego dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne Pilates, na które regularnie uczęszcza ok 40 osób. Pilates to metoda mającą na celu stworzenie równowagi w ciele. Jest treningiem „dobrego samopoczucia”. Wpływa na to jak wygląda ciało, jak je odczuwamy i jak ono pracuje. Ćwiczenia bez stresu i męki wykonywane przy dźwiękach spokojnej muzyki wprowadzają w dobry nastrój i poprawiają wygląd ciała.

Oprócz regularnych zajęć gimnastycznych przewidziano cztery spotkania z dietetykiem przeznaczone łącznie dla 40 osób. Do chwili obecnej odbyły się dwie takie konsultacje podczas których osoby biorące w nich udział poddały się pomiarom antropometrycznym w tym: masy tkanki tłuszczowej w %, masy tkanki mięśniowej w kg, całkowitej zawartość wody w organizmie w %, masy kości w kg. Ustalono wiek metaboliczny, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, wskaźnik norm tłuszczu trzewnego (na brzuchu). Badano także obwód pasa i bioder z wyliczeniem wskaźnika WHR i BMI. Analizie poddawane są dotychczasowe nawyki żywieniowe itd.

Oprócz tego zaplanowano 6 zajęć na świeżym powietrzu w formie spacerów z kijami nordic walking. Spacery te to nie tylko ruch, ale i poznawanie naszego najbliższego otoczenia i dlatego za każdym razem spacerowicze poruszają się w innym terenie. Na chwilę obecną odbyły się 3 takie wędrówki.