27 listopada miała miejsce I inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki VII Kadencji. Sesję rozpoczęło wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Annę Rosin zaświadczeń o wyborze Radnego i Burmistrza. W dalszej kolejności Radni i Burmistrz złożyli ślubowanie. W głosowaniu tajnym Rada wybrała spośród siebie Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę. Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kujawa, a jego zastępcą Wiesława Surdyk-Fertsch.

Nowo wybranej Radzie oraz Burmistrzowi życzymy wzajemnego zrozumienia i owocnej pracy na rzecz Gminy Skoki i jej mieszkańców.

[Not a valid template]